Geçişi İşgal-Kanyon/ Hareket Atölyesi Topluluğu- Seçki

 

11. İstanbul Bienali’nde `Paralel Etkinlikler’ arasında yer alan ve Çağdaş Gösteri Sanatları Girişimi tarafından gerçekleştirilen Geçici İşgal kapsamında farklı sanatçıların ve gösteri sanatları topluluklarının işleri 3-4 Ekim 2009’da Kanyon’nun farklı noktalarında sergilendi.  Hareket Atölyesi Topluluğu’nun mekana göre yeniden derlediği işlerinden oluşan bir seçkiyi sunduğu bu gösterim sanatsal eylem ve seyir etme ilişkisini sorgulayan, yeni ilişkilenme biçimleri öneren, günlük hayata sanatsal müdahaleler ile varolan gerçeği yeniden kurgulayan bir çalışmanın parçasıdır.

Geçişi İşgal-Kanyon